::Թյ͹Ѻ...иҵ Ώ١ Сҹ ʴ Ѻôҹͺ...

สำนักงานเกษตรอำเภอสวี

ตั้งอยู่หมู่ที่  5    ถนนรักษ์นรกิจ  
ตำบลนาโพธิ์    อำเภอสวี     จังหวัดชุมพร   
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร   45   กิโลเมตร    
ห่างจากกรุงเทพมหานคร  550   กิโลเมตร  ( โดยรถยนต์ ) 

 อำเภอสวีตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด
ีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี้

เส้นทางคมนาคม
การคมนาคมในอำเภอสวี  นับว่าสะดวกพอสมควร  สามารถที่จะใช้ได้ตลอดทั้งปี  ดังนี้
ทางบก
-  เส้นทางรถไฟ      ผ่านส่วนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของพื้นที่อำเภอ 
มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร  จำนวน  3  สถานี
-  เส้นทางรถยนต์  
1)  เส้นทางจังหวัด  ทางสายเอเซีย คือ ทางหสวงแผ่นดินหมานเลข  41  ผ่านตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของพื้นที่อำเภอ 
โดยอยู่ทางตะวันตอของทางรถไฟ ความยาวตลอดพื้นที่ของอำเภอ ในแนวเหนือใต้
เส้นทาง  ทางหลวงจังหวัด เป็นการราดยางจากทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  41 
ผ่านตัวอำเภอ มุ่งสู่ชายทะเล ในแนว ตะวันตก- ตะวันออก  ระยะทางประมาณ  14  ก.ม.
เส้นทาง ร.พ.ช. เป็นการราดยาง เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตรงจุดเขาปีบ 
อำเภอทุ่งตะโก  ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านตำบลนาสัก  เขาทะลุ  และเขาค่าย  อำเภอสวี

 
ǡѺ
ѵҡѧ
йӹѡҹ
šɵ
ʶԵԡû١ת

ἹûԺѵԧҹ

ἹѲҵӺ
§ҹûЪ
ʶҺѹɵá
ˡԨ
ٹ¹  
ٹԡ  

èѴä

 
觷ͧ
 
 
   
ɵ....
 


 
 


อำเภอสวีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 115 หมู่บ้าน ได้แก่

1. (Na Pho) 8 ҹ
2. (Sawi) 4 ҹ
3. (Thung Raya) 11 ҹ
4. Թ (Tha Hin) 10 ҹ
5. ҡá (Pak Phraek) 6 ҹ
6. ҹ (Dan Sawi) 11 ҹ
7. ù (Khron) 14 ҹ
8. (Wisai Tai) 10 ҹ
9. ѡ (Na Sak) 17 ҹ
10. ҷ (Khao Thalu) 11 ҹ
11. Ҥ (Khao Khai) 12 ҹ
ท้องที่อำเภอสวีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาโพธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวีและตำบลปากแพรกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งระยะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านสวีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลครน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลครนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวิสัยใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาทะลุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาค่ายทั้งตำบล
 

 

ӹѡҹɵ
. .Ѿ 077-531256
E-mail : saweechumphon@doae.go.th

@
2008 Aggienan June 2010
Update 30 June 2010